picture

Открийте отвсякъде Чиста сметка

Плащайте Безконтактно. Без месечна такса. Безсрочно. 

 • Доходност до 0.5 % и cashback при плащане

  Лихвата по разплащателна сметка „Чиста сметка“ е нарастваща до 0.5% и зависи от размера на средствата по сметката. Сметките се олихвяват в края на всяко календарно тримесечие, ако през целия период на съответното тримесечие клиентите са ползвали продукта „Чиста сметка“ с активна дебитна карта VISA към нея.

  0,1% cashback при минимален оборот от 1 000 лева, с максимална сума за изплащане в размер на 50 лева.

  За повече информация вижте във „Въпроси и отговори“  тук.

 • Изцяло онлайн

  Целият процес по откриване на сметката е неприсъствен. Документите се обменят и подписват чрез дигитални канали. Електронният подпис е безплатен за клиента.

  Откривате онлайн и получавате по нея своята заплата и други регулярни месечни доходи.

 • Без месечна такса. Без такса за теглене на банкомат

  Необходимо е да имате месечни постъпления от 500 лева по откритата ЧИСТА СМЕТКА и активна дебитна карта VISA към нея. В случай на неизпълнение на това условие през три последователни месеца, ЧИСТА СМЕТКА се превръща в стандартна разплащателна сметка и се таксува според Тарифата на банката, която определя и всички останали условия, касови и безкасови такси и комисиони.

 • За кого е ЧИСТА СМЕТКА

  Нови клиенти на БАКБ, физически лица с регулярни месечни доходи. Настоящи клиенти на БАКБ, физически лица, отговарящи на следните условия:

  • Без активна разплащателна сметка в последните 3 месеца към момента на откриване на сметката
  • Само и единствено с депозитна/и сметка/и към момента на откриване на разплащателна сметка
  • Един клиент може да открие само една разплащателна сметка ЧИСТА СМЕТКА

Доходност до 0.5 % и cashback при плащане

Лихвата по разплащателна сметка „Чиста сметка“ е нарастваща до 0.5% и зависи от размера на средствата по сметката. Сметките се олихвяват в края на всяко календарно тримесечие, ако през целия период на съответното тримесечие клиентите са ползвали продукта „Чиста сметка“ с активна дебитна карта VISA към нея.

0,1% cashback при минимален оборот от 1 000 лева, с максимална сума за изплащане в размер на 50 лева.

За повече информация вижте във „Въпроси и отговори“  тук.

Изцяло онлайн

Целият процес по откриване на сметката е неприсъствен. Документите се обменят и подписват чрез дигитални канали. Електронният подпис е безплатен за клиента.

Откривате онлайн и получавате по нея своята заплата и други регулярни месечни доходи.

Без месечна такса. Без такса за теглене на банкомат

Необходимо е да имате месечни постъпления от 500 лева по откритата ЧИСТА СМЕТКА и активна дебитна карта VISA към нея. В случай на неизпълнение на това условие през три последователни месеца, ЧИСТА СМЕТКА се превръща в стандартна разплащателна сметка и се таксува според Тарифата на банката, която определя и всички останали условия, касови и безкасови такси и комисиони.

За кого е ЧИСТА СМЕТКА

Нови клиенти на БАКБ, физически лица с регулярни месечни доходи. Настоящи клиенти на БАКБ, физически лица, отговарящи на следните условия:

 • Без активна разплащателна сметка в последните 3 месеца към момента на откриване на сметката
 • Само и единствено с депозитна/и сметка/и към момента на откриване на разплащателна сметка
 • Един клиент може да открие само една разплащателна сметка ЧИСТА СМЕТКА
Имате въпроси?

Целият процес по откриване на сметката е неприсъствен през сайта https://apply.bacb.bg. Документите се обменят и подписват чрез дигитални канали. Откривате онлайн и захранвате новооткритата сметка чрез разплащателна сметка от друга банка.

Един клиент може да открие само една разплащателна сметка "ЧИСТА СМЕТКА"

 • Без такса за откриване на сметката
 • Без месечна такса за обслужване. Безсрочно.
 • Без такса при теглене на всеки банкомат в България.

Необходимо е да имате активна дебитна карта VISA от БАКБ и да реализирате месечни постъпления от 500 лева по откритата ЧИСТА СМЕТКА. При неизпълнение на месечни постъпления от 500 лева в три последователни месеца, разплащателна сметка ЧИСТА СМЕТКА се превръща в стандартна разплащателна сметка и се таксува според Тарифата на банката за съответния месец. Всички останали условия, касови и безкасови такси и комисиони са според Тарифата на банката.

 • Нови клиенти на БАКБ, физически лица.
 • Настоящи клиенти на БАКБ, физически лица, отговарящи на следните условия:
  - Без активна разплащателна сметка в БАКБ в последните 3 месеца към момента на откриване на сметката
  - Само и единствено с депозитна/и сметка/и към момента на откриване на разплащателна сметка

Кандидатствай онлайн,

Спаси дърво
3
Спасени дървета
33480
Страници спестена хартия
Видео разговор с БАКБ

Свържете се с наш консултант

Всеки ден от 10 - 21 часа