Видео разговор с БАКБ

Свържете се с наш консултант

Всеки ден от 10 - 21 часа

За кого е ЧИСТА СМЕТКА?

 • Нови клиенти на БАКБ, физически лица.
 • Настоящи клиенти на БАКБ, физически лица, отговарящи на следните условия:
  - Без активна разплащателна сметка в БАКБ в последните 3 месеца към момента на откриване на сметката
  - Само и единствено с депозитна/и сметка/и към момента на откриване на разплащателна сметка

Как се олихвява Чиста сметка? Каква лихва получавам по средствата си?

Сметките се олихвяват в края на всяко календарно тримесечие, ако през целия период на съответното тримесечие са ползвали продукта „Чиста сметка“ с активна дебитна карта VISA към нея.

Салдо в края на деня BGN EUR USD
до 1,000 BGN
до 500 EUR/USD
0.10% 0.10% 0.15%
1,000.01 - 5,000 BGN
500.01 - 2,500 EUR/USD
0.20% 0.20% 0.20%
5,000.01 10,000 BGN
2,500.01 -5,000 EUR/USD
0.30% 0.30% 0.50%
над 10,000 BGN
над 5,000 EUR/USD     
0.50% 0.50% 0.60%

Как мога да кандидатствам?

Целият процес по откриване на сметката е неприсъствен през сайта https://apply.bacb.bg. Документите се обменят и подписват чрез дигитални канали. Откривате онлайн и захранвате новооткритата сметка чрез разплащателна сметка от друга банка.


Колко ЧИСТИ СМЕТКИ мога да открия?

Един клиент може да открие само една разплащателна сметка "ЧИСТА СМЕТКА"


Какви са таксите по ЧИСТА СМЕТКА?

 • Без такса за откриване на сметката
 • Без месечна такса за обслужване. Безсрочно.
 • Без такса при теглене на всеки банкомат в България.

Необходимо е да имате активна дебитна карта VISA от БАКБ и да реализирате месечни постъпления от 500 лева по откритата ЧИСТА СМЕТКА. При неизпълнение на месечни постъпления от 500 лева в три последователни месеца, разплащателна сметка ЧИСТА СМЕТКА се превръща в стандартна разплащателна сметка и се таксува според Тарифата на банката за съответния месец. Всички останали условия, касови и безкасови такси и комисиони са според Тарифата на банката.


Как управлявам ЧИСТА СМЕТКА?

Управлявате онлайн, като имате следните функционалности:

 • Проверявате общ баланс, наличност и движение по сметката
 • Заявявате нова дебитна карта и извличате ПИН за нея
 • Променяте параметри и лимити за теглене или плащане с карта
 • Блокирате карта за операции на Банкомат/ ПОС/ Интернет

Каква дебитна карта получавам с ЧИСТА СМЕТКА

Получавате Дебитна карта VISA от БАКБ, която може да се дигитализира в телефона.


Как да дигитализирам дебитната си карта в телефона?

Дебитните карти, издадени от БАКБ към ЧИСТА СМЕТКА може да дигитализирате и използвате в Apple Pay и Google Pay. Дигитализирането на дебитната карта Ви дава възможност да извършвате плащания през Вашия мобилен телефон на всички POS терминали или в онлайн магазини.

 • Как да добавите дебитната си карта в Apple Wallet вижте тук.
 • Как да добавите дебитната си карта в Google Pay вижте тук.


Какво мога да правя с дигитализираната карта Visa?

 • Плащате безконтактно на POS във всички магазини
 • Правите покупки в приложения за Android и IOS
 • Плащате с картата при онлайн търговци
 • Плащате сигурно с уникален цифров идентификатор, без да се показват данните за картата Ви

Научете повече тук


Как подписвам документите?

Всички изискуеми документи към БАКБ се подписват напълно безплатно с Вашият квалифициран електронен подпис (КЕП) с издател Evrotrust. Ако нямате свалено приложението и направена регистрация, ще ви изпратим линк за сваляне.

Какво е Evrotrust?

Evrotrust е регистриран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, който издава КЕП (квалифициран електронен подпис) и осигурява неговото използване през мобилно приложение. Регистрацията при Evrotrust отнема няколко минути, ще трябва да въведете лични данни, да си направите селфи и сканиране на личната Ви карта (лице и гръб). Електронният подпис ще ви бъде нужен, за да подпишете дигитално идентификацията пред БАКБ и документите, необходими за онлайн кредит На мига.

Електронният подпис на Evrotrust е напълно законен и равностоен на собственоръчно поставен подпис на хартия. Приложението отговаря на всички изисквания и стандарти за информационна сигурност. Evrotrust използва автоматизирано разпознаване чрез технология за 3D биометрия на лицето през камерата на телефона и чрез документа за самоличност. Мобилното приложение на Evrotrust може да бъде свалено безплатно от Google Play или App Store на всяко смарт устройство - телефон или таблет с операционна система iOS и Android.

Вижте демо за регистрация тук 
Вижте демо за подписване на документи тук


Как получавам cashback по дебитната си карта?

 • Картите, включени в услугата, са международна дебитна карта Visa Classic / Visa Gold Debit:
 • Сметки, към които няма активни карти към края на отчетния период не участват в програмата;
 • Необходим е минимален оборот от 1000 лева., който се формира от размера на транзакции на ПОС терминал, като се изключват транзакции, направени на АТМ, както и транзакции при търговци от следния списък:
  - Хазартни трансакции
  - Транзакции на паркинги за камиони
  - Парични преводи
  - Квази пари в брой - Търговец
  - Отдалечено зареждане на съхранена стойност
  - Квази пари в брой - Клиентска финансова институция
  - Паричен превод - Търговец
  - Онлайн стоки ИГРИ
 • При наличие на reversal в рамките на месеца на правата транзакция, оборотът от него се изключва;
 • При наличие на refund и оспорвания, сумите не се включват в програмата;
 • Начислява се 0,1% cashback, а максималната сума за изплащане е 50 лв. месечно;
  Отчетният период e 1 календарен месец, а отчитането е на 5-то число от следващия месец или на първия работен ден след него.