Открийте бизнес сметка ПО ЛЕСНИЯ НАЧИН

Регистрирай се
 • Спестявате от такси

  • Спестявате до 200 лв. от възстановени такси за извършени трансакции през BACB online и BACB mobile, и месечни такси за поддръжка на разплащателната сметка.
 • Изцяло онлайн

  • Без посещение в офис – целият процес по откриване на сметката е неприсъствен
  • Всички документи се изпращат чрез дигитални канали и се подписват с КЕП, издаден от Евротръст
 • В три валути

  • Избор на вида на валута на разплащателната сметка
  • Лесно управление на сметките през дистанционните канали
 • За кого е подходяща услугата?

  • Онлайн регистрацията за сметки е разработена за фирми, които не са клиенти на БАКБ - ЮЛ (местни ЕТ, ЕООД, ООД), с представляващи и действителни собственици на капитала, които са български граждани, с валидни български лични документи
  • Заявка за откриване на сметки при БАКБ се подава от представляващ на ЮЛ (не се допуска това да се направи от пълномощник). Ако ЮЛ се представлява заедно от две или повече лица, същите следва да притежават КЕП от Евротръст. Банката проверява регистрацията на ЮЛ в Търговския регистър и идентифицира  представляващите и ДСК (действителни собственици на капитала) чрез удостоверителна услуга, предоставяна от Евротръст

Спестявате от такси

 • Спестявате до 200 лв. от възстановени такси за извършени трансакции през BACB online и BACB mobile, и месечни такси за поддръжка на разплащателната сметка.

Изцяло онлайн

 • Без посещение в офис – целият процес по откриване на сметката е неприсъствен
 • Всички документи се изпращат чрез дигитални канали и се подписват с КЕП, издаден от Евротръст

В три валути

 • Избор на вида на валута на разплащателната сметка
 • Лесно управление на сметките през дистанционните канали

За кого е подходяща услугата?

 • Онлайн регистрацията за сметки е разработена за фирми, които не са клиенти на БАКБ - ЮЛ (местни ЕТ, ЕООД, ООД), с представляващи и действителни собственици на капитала, които са български граждани, с валидни български лични документи
 • Заявка за откриване на сметки при БАКБ се подава от представляващ на ЮЛ (не се допуска това да се направи от пълномощник). Ако ЮЛ се представлява заедно от две или повече лица, същите следва да притежават КЕП от Евротръст. Банката проверява регистрацията на ЮЛ в Търговския регистър и идентифицира  представляващите и ДСК (действителни собственици на капитала) чрез удостоверителна услуга, предоставяна от Евротръст
Имате въпроси?

За да бъде изпратена заявка, представляващ юридическото лице трябва да направи регистрация в сайта. Заявка се попълва и изпраща само от един от представляващите на юридическото лице.

Регистрацията в сайта позволява на представляващ да подаде заявки за повече от едно дружество, както и да следи статуса им.

В процеса на регистрация ще трябва да посочите валидни имейл адрес и мобилен номер. Препоръчваме имейл адреса и мобилния номер, въвеждани при регистрацията в сайта, да бъдат избраните и използвани от Вас при идентификацията Ви при Евротръст. Имейл адреса в сайта ще използвате за потребителско име, а парола за вход (динамична) ще получавате в СМС на посочения от Вас мобилен номер. Изпратената динамична парола за вход в сайта ще бъде валидна 15 минути.

След успешна регистрация в сайта ще може да подавате заявка/и за откриване на сметки в БАКБ. След вход в сайта ще можете да следите статуса на изпратените от Вас заявки към Банката.

При необходимост от промени в заявката Банката ще Ви изпрати инструкции какво е необходимо да промените на посочения от Вас имейл адрес, както и в сайта. След редакция от Ваша страна ще може да изпратите заявката отново. Редакция на заявка се позволява в рамките на 5  календарни дни от подаването й към Банката.  

Онлайн регистрацията за сметки е приложима за фирми, които не са клиенти на БАКБ - ЮЛ (местни ЕТ, ЕООД, ООД), с представляващи и действителни собственици на капитала, които са български граждани, с валидни български лични документи.

Потребителят, който ще попълни и изпрати заявка за регистрация на сметки на юридическо лице, следва да е представляващ  фирмата, от чието име ще заяви разкриване на сметка/и.

Всички изискуеми документи към БАКБ се подписват напълно безплатно с квалифициран електронен подпис (КЕП) от издател Евротръст. Представляващите на юридическото лице трябва да имат активна регистрация като физически лица в мобилното приложение на Евротръст и издаден валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) от издателя. За регистрация на физическо лице при Евротръст е необходимо да притежавате валидна лична карта, активен имейл и личен мобилен телефон с предна камера.

Кандидатствате  изцяло онлайн, директно от компютър, смартфон или таблет, без посещение в офис на банката, по всяко време на денонощието (24/7).

Юридическото лице, за което се подава заявка през сайта, не трябва да има активни разплащателни, спестовни или депозитни сметки в БАКБ към момента на изпращане на заявката.

 

Кандидатствай онлайн

Спаси дърво
0
Спасени дървета
6120
Страници спестена хартия

Видео чат

Свържете се с наш консултант